Behandlingar

  • Magnetbehandling mot depression

    Magnetbehandling mot depression

    I Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression och ångest finns en stor nyhet. Magnetstimulering av hjärnan är en ny metod, som nu rekommenderas, tillsammans med KBT och antidepressiva läkemedel. […]

    läs mer →