Fördelar med bemanning under coronapandemin

När samhället drabbas av kriser, som den pågående coronapandemin, blir det tydligt vilka yrkesgrupper som verkligen är nödvändiga för att vi ska klara oss genom det svåra läget. Sveriges vårdpersonal har med rätta fått mycket uppskattning och uppmärksamhet under pandemin, och det har blivit tydligt för de flesta hur viktigt det är att ha tillräckligt med bemanning när vi drabbas på detta sätt.

Genom att ordna bemanning av vårdpersonal via bemanningsföretag som exempelvis Curaliv går det snabbt att täcka personalbehovet både vid större kriser som pandemier och vid andra arbetstoppar. Ett bemanningsföretag kan omsorgsfullt matcha sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och socionomer med de vårdgivare som behöver personal, exempelvis landsting och privata vårdaktörer.

Vikten av bemanning under pandemier

Enligt en ny rapport från Kommunal har de äldreboenden som haft stabil bemanning blivit mindre drabbade av covid-19 jämfört med de boenden som haft många timvikarier. Med en större mängd fast anställda kunde personalen stanna hemma om de kände av symtom. Det var vanligt att de medlemmar i förbundet som hade osäker anställning också hade hög sjuknärvaro. Att de anställda känner sig tvungna att gå till jobbet trots symtom ökar risken för smittspridning och visar på vikten av trygga villkor för vårdpersonalen. En hållbar bemanningssituation ger bättre förutsättningar till att ge god vård och lägga ner tid på hygienrutiner.

  • Av de äldreboenden som hade flera coronafall var det fler som hade timavlönad personal.
  • Bland de äldreboenden som inte hade smittspridning var det mycket färre vars andel timavlönade översteg 20 procent.
  • Det gick enligt rapporten tydligt att se att vid de äldreboenden där det lades vikt vid att följa basala hygienrutiner var smittspridningen lägre.

Bland äldreboenden där det skett en större smittspridning till flera personer var det 39 % som ansåg sig ha tillräcklig bemanning före pandemin. Detta i kontrast till de äldreboenden som saknade smitta där 50 % hade tillräcklig bemanning. Rapporten skapades utifrån en webbenkät som skickats ut till 1 500 arbetsplatsombud och skyddsombud inom Kommunal.

Lägre förtroende för myndigheter

Under sommaren 2020 var det att sköta bemanningen som var det största problemet i många av landets regioner, uppgav Socialstyrelsen. De mindre regionerna hade ett stort turistinflöde och äldreboenden var också tvungna att rusta inför värmeböljan. Fläktar fick inte användas i vårdlokalernas gemensamma utrymmen.

Socialstyrelsens folkhälsoråd Iréne Nilsson Carlsson uppmanade de anställda inom äldrevården att noggrant kontrollera de boendes hälsa och ha bra rutiner för personalen. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) meddelade att svenskarna fick ett lägre förtroende för myndigheter och politiker till följd av deras hantering av pandemin.

Hög arbetsbelastning kräver goda villkor

Året som gått har krävt mycket arbete på övertid från vår vårdpersonal. Ekot rapporterar att under de första tio månaderna har sjuksköterskor, undersköterskor och läkare jobbat 200 000 mer timmar än under motsvarande tidsperiod förra året. Det finns en beklagansvärd personalbrist inom vården vilket kan leda till stress och att många säger upp sig. En pandemi kräver mycket av de anställda inom vården, därför är det särskilt viktigt att ha bra villkor för vårdpersonalen så att de stannar kvar inom yrket.