Arbeta säkert med personlarm

Att arbeta på en vårdcentral är ofta ett givande och trevligt yrke. När du arbetar med många olika typer av människor finns det dock alltid en risk för att bli utsatt för våld eller hot. Då är det bra med en extra trygghet i form av ett larm.

Nyheterna om våld mot vårdpersonal blir allt vanligare, något som är mycket tragiskt. Kanske arbetar du själv på en vårdcentral och har känt dig hotad ibland? Då finns det anledning att kontakta den huvudansvariga för arbetsplatsen och be om personlarm. Ett sådant kan nämligen ge en ökad trygghet i arbetet och alla förtjänar att känna sig trygga på sin arbetsplats.

Hur fungerar ett personlarm?

Är du verksamhetsansvarig på en vårdcentral? Då är det viktigt att veta att du har ett ansvar för att personalen känner sig trygga på sin arbetsplats. Ett sätt att göra det på är att köpa personlarm till din personal. Ett sådant fungerar på så sätt att när det utlöses skickas larmet till en larmcentral. På larmcentralen kontaktar man sedan de resurser som behöver sättas in. Skulle personal befinna sig i en utsatt situation behöver denna alltså bara larma för att hjälp ska underrättas.

Idag är det vanligt att personal inom vården utsätts för våld eller hot. Allra mest hör du kanske talas om våld mot blåljuspersonal men även personer som arbetar i övrig vård kan bli utsatta. Det händer till och med att det inträffar tillbud på äldreboenden även om få tror det.

Vårdpersonal är inte heller ensamma om att bli hotade. En yrkesgrupp som tyvärr ofta hotas på jobbet är busschaufförer som befinner sig i trafiken. Det är så klart en beklaglig utveckling.

Eftersom läget ser ut som det gör är det viktigt att du som arbetsgivare tar ansvar för din personal och ser till att åtgärder vidtas om någon känner sig hotad. Att inte göra det kan vara tjänstefel.

Åtgärder för en säkrare arbetsplats

• Tydliga säkerhetsrutiner
• Personlarm
• Tätt samarbete mellan ansvariga och skyddsombud

Skyldighet som personal

När du är arbetstagare på en vårdcentral har du också en del skyldigheter att uppfylla för att arbetsplatsen ska vara säker. Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa att du som anställd bland annat är skyldig att följa de rutiner som finns på arbetsplatsen för att förhindra hot och våld. Du måste också använda den utrustning som du blivit tilldelad för att förebygga detta, till exempel ett personlarm.

Skulle du uppleva att du hamnar i en situation där du tror att hot och våld kan förekomma är du skyldig att underrätta din arbetsgivare om det. Dessa regler finns till för att skydda dig som arbetstagare. Det är därför väldigt viktigt att du följer dem.

Skulle du uppleva att det finns brister på din arbetsplats ska det alltid finnas ett skyddsombud som du kan kontakta. Den personen tar sedan frågan vidare. Är ni många som upplever samma missförhållanden är det bra om ni alla också tar upp det med skyddsombudet. Det skapar då ett tryck på ansvariga att lösa situationen.