Magnetbehandling mot depression

Hos psykoterapeutenI Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression och ångest finns en stor nyhet. Magnetstimulering av hjärnan är en ny metod, som nu rekommenderas, tillsammans med KBT och antidepressiva läkemedel.

Elbehandling har använts mot svår depression i många år. Varje behandling blir dock ganska omfattande, bl.a. för att patienten måste sövas ned. Ett alternativ som tagits fram är magnetbehandling, där den vakna patienten sitter i en stol med en spole på huvudet, som skickar magnetiska pulser mot hjärnans nervceller.

Våren 2016 testades magnetbehandlingen på Karolinska universitetssjukhuset, och nu finns behandlingen med i Socialstyrelsens riktlinjer, skriver Vårdfokus. I riktlinjerna kallas metoden rTMS, vilket står för repetitiv transkraniell magnetstimulering, och den rekommenderas för behandling av medelsvår till svår depression hos vuxna.

Riktlinjerna kommer nu att gå ut på remiss. En färdig version kommer att vara klar hösten 2017. Fokus när det gäller behandling av ångest ligger på KBT. Mindfullnessbaserad kognitiv terapi finns också med, bl.a. för att förebygga återfall.