Nya storregioner – bra eller dåligt?

I dagsläget är Sverige indelat i 21 län. Även om sammanslagningar har skett så skapades länen av Axel Oxenstierna på 1600-talet. Det var dock inte Oxenstierna som skapade landstingen, de är en senare uppfinning. Varje län har en landshövding och en länsstyrelse, som är statens representanter på länsnivå. Det finns även ett landsting, vars fullmäktige väljs i direkta val.

Landstingen har ansvar för sjukvården, och det är vården som står i fokus när det diskuteras om landstingen borde försvinna. Nu är den frågan mer brännande än någonsin. Regeringen har låtit utreda frågan, och resultatet av utredningen är att minska antalet enheter från dagens 21 län till sex stycken regioner. Störst av de föreslagna regionerna, sett till folkmängd, blir Stockholm-Gotland med 2,3 miljoner. Minst folkmängd skulle den föreslagna Norrlandsregionen få, med 900 000 invånare. Detta skriver Dagens Nyheter.

Att slå ihop hela Norrland (minus Gävleborgs län) – mer än halva Sveriges yta – till en region är inte okontroversiellt. Den nya norrlandsregionen skulle bestå av vad som idag är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Det kommer att vara mycket långt mellan beslutsfattarna och de lokala sjukhusen och vårdcentralerna. I Halland ser man heller inte heller inte fram emot att slås ihop med Värmland och Västra Götaland. I Jämtlands och Norrbottens län har 40 000 personer skrivit under en namninsamling med krav på folkomröstning om regionen som de kritiska kallar ”Stornorrland”. Även i Västerbottens län pågår en namninsamling, initierad av Moderaterna.

Enligt planen ska de första länen slås samman 2019, och en andra sammanslagning kommer att ske 2023. Det kan bli så att de län där opinionen är positiv kommer att slås samman till regioner först.

Behövs sammanslagningen?Infart till Lappland och Dorotea kommun

Moderaterna är inte helt positiva till att bryta upp länsgränserna, och under hösten uttryckte även socialdemokrater på lokal nivå kritik mot planerna. Något förvånande handlar en del av kritiken om att kommunpolitiker vill vända sig mot Stockholm, snarare än bort från huvudstaden, skriver Dagens industri. Både Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, och hans kollega Jimmy Jansson i Eskilstuna protesterar mot att hamna i samma region som Småland (i fallet Östergötlands län) och Dalarna och Gävleborg istället för mot Stockholm. Är detta storstadsfixering, dåligt självförtroende, eller en korrekt analys? Det är ju trots allt sjukvård det handlar om.

Lars Stjernqvist säger dock att det är just i fokus på sjukvården som man är fel ute. En regionindelning borde handla om jobb, tillväxt och infrastruktur, säger han till DI. Dagens sjukvård är enligt honom så tekniskt avancerad att storregionerna inte kommer att lösa några av utmaningarna. Istället krävs samordning på nationell och internationell nivå, säger Stjernqvist.

Oavsett hur det blir med regionerna – det mesta tyder på att de införs, men än är inte sista ordet sagt – så står den svenska sjukvården inför stora utmaningar. Det är alltid landstingen i sig som är i fokus, men kanske är det egentligen inte där som problemet ligger. Kanske borde man utgå från hur vi ska få en sjukvård som fungerar i hela landet? Ska vi ha regioner då, eller något annat?