Var ska personen begravas?

Vad är den vanligaste konflikten kring en begravning och hur många procent av de som avled förra året begravdes inom Svenska kyrkan?

Ibland går en närstående bort. Då är det skönt att i den djupaste sorg få det stöd och den hjälp som behövs inför begravning och tillhörande ceremoni. Det får du bland annat med Fenix Begravning, som har modern service med tryggt och enkelt som ledord.

Oense om begravning?

Men vad händer när man blir oense om en begravning? I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur den vanligaste stridsfrågan gällande just begravningar handlar om var, alltså på vilken ort, som någon ska begravas på. Det är enligt en domprost i samma artikel bra att skriva ner sin vilja, så de anhöriga vet vad du vill om du går bort.

Frågor som kan dyka upp och bli ett problem för anhöriga inför en begravning är även huruvida det ska vara en kyrkbegravning, en borgerlig begravning eller ingen begravning över huvudtaget. Även om personen ska jordfästas eller kremeras kan det bli en konflikt kring. Numera är det allt mindre som väljer att begravas inom Svenska kyrkan, även om majoriteten i Sverige fortfarande gör det:

Av alla som avled under förra året begravdes 72,9 procent i landet inom Svenska kyrkan, en andel som blir mindre för varje år – SVT Nyheter

Vill du läsa mer om hur du pratar med barn om döden och om sorg kan du läsa det i denna artikel från Dagens Nyheter. Där skrivs det att det är bra att låta barn veta om någon är nära att dö, att de har rätt till sin sorg.