Att sluta röka

E-cigarettVad gör sjukvården för att hjälpa den som vill sluta röka? En hel del, faktiskt. Men för att vara säker på att lyckas bör man också ta till andra metoder.

På de senaste tio åren har antalet rökare i Sverige minskat med en tredjedel. Men minskningen är ojämn, och på Gotland har antalet minskat mindre än i andra delar av landet, skriver Hela Gotland. En stor del av minskningen beror på att kvinnor, som tidigare rökte mer än män, nu röker mindre än för tio år sedan.

Hur ska man göra om man vill sluta röka? Det finns hjälp att få från den ordinarie sjukvården, men den är för det mesta inte så omfattande. Vilken hjälp som finns att tillgå beror till stor del på i vilket landsting man bor. I Växjö används sedan flera år gruppsamtal på vårdcentralen för att hjälpa patienter att sluta röka, och det har gett mycket bra resultat, skriver Smålandsposten.

Läkemedel och e-cigg

Den som vill sluta röka bör därför också köpa någon form av nikotinläkemedel. De finns att köpa på de flesta apotek. De ger dock inte lika snabb effekt som det ger att röka en cigarett.

Nikotin är ett nervgift som produceras i tobaksplantan för att skydda plantan mot skadeinsekter. När man andas in tobaksröken transporteras nikotinet snabbt in i blodet. Inom tio sekunder når det mottagare i hjärnan och sedan övriga delar av kroppen. Nikotinläkemedel tas upp betydligt långsammare. Allra långsammast stiger halten av nikotin i kroppen med plåster. Av nikotinläkemedlen kommer effekten av nässprej snabbast.

Kanske är detta en anledning till att det blivit så populärt med e-cigaretter från exempelvis ecocig.se. De ger en lika snabb effekt från nikotinet som vanliga cigaretter, men utan många av de farliga ämnen, bl.a. tjära, som finns i cigarettrök. Elektroniska cigaretter är inte tänkta att användas för rökavvänjning i första hand, men de kan fungera, tillsammans med t.ex. nikotinplåster och deltagande i en samtalsgrupp.