En jämställd vårdcentral

Fasad på vårdcentralAtt män är sjuksköterskor är inte så ovanligt, även om det ju heter sjuksköterska. Men det finns områden där män är mycket ovanliga, till exempel på vårdcentraler. En vårdcentral som utgör ett lysande undantag finns i Stockholm.

Män utgör ungefär 10 % av sjuksköterskorna i Sverige. Men varför heter det inte sjukskötare? Svaret finns i en artikel i DN:

Rimligaste hade varit att de hade kallats sjukskötare och att den benämningen hade blivit könsneutral. Svenska sjuksköterskeförbundet avvisade emellertid den tanken eftersom skötare användes om vårdare inom mentalvården, ett yrke utan den utbildning som den examinerade och legitimerade sjuksköterskan förvärvat.

Även om manliga sjuksköterskor inte är helt ovanliga så finns det vissa områden där det definitivt inte är vanligt att hitta dem. 97 % av alla distriktssköterskor är kvinnor. Även när det gäller mottagningssköterskor är männen i ännu större minoritet än på andra områden. Men varje regel har ju som bekant undantag. På Matteus vårdcentral i Stockholm är hälften av sjuksköterskorna män.