Problem med överdriven svett kan vara dold sjukdom

Att svettas är något vi måste göra för att kroppen ska hålla rätt temperatur, och vissa svettas mer och andra svettas mindre. Har man dock problem med allt för stora mängder svett kan det handla om sjukdomen Hyperhidros. Men vilka är symtomen och vad kan man göra för att bli fri från svett?

 

Enligt statistik lider hela 3 procent av svenska befolkningen av problem med överdrivna och onormala svettningar. Har man problem med detta kan fallet vara så att man lider av en svettsjukdom, Hyperhidros. Hyperhidros innebär att man svettas så pass mycket att man måste anpassa sin vardag därefter. Detta kan innebära att man alltid har med sig ombyten, våtservetter och deodoranter för att hålla svettningarna under kontroll. Hyperhidros är en relativt okänd sjukdom och ofta finns ingen bakomliggande orsak till problemet. En lösning som har visat sig vara mycket effektiv är dock att injicera botox på sina problemområden för att minska mängden svett, något som blir allt vanligare och erbjuds av flertalet kliniker. Remiss till behandlingen kan man få av sin hudläkare.

 

Hur vet man att man lider av hyperhidros?

Att svettas är något alla gör, och i vissa perioder som exempelvis tonåren eller vid en graviditet kan svettmängden öka på grund av hormoner. Har det hela gått så långt att det blivit ett problem i vardagen är det dock förmodligen sjukdomen Hyperhidros som är den bakomliggande orsaken till svettningarna. Enligt Vårdguiden innebär sjukdomen oftast att svettkörtlarna är överaktiva. De främsta symtomen på sjukdomen är att man svettas så mycket att det är problematiskt att ta i andra människor, hantera papper eller att man får irritationer eller hudskador av all svett. Oftast luktar inte svetten något, men när bakterierna samlas kan det hända att lukt uppkommer. Om man har problem med stora svettmängder från områden som armhålor, handflator och fötter, eller ofta svettas på natten kan det vara en god idé att kontakta en läkare för att göra en undersökning. Hyperhidros är inte en farlig sjukdom rent fysiskt, men kan bli allvarlig psykiskt för den som drabbas eftersom personen ofta mår dåligt över svettningarna och tenderar att isolera sig, skriver Mitti.

 

Vilka behandlingsmetoder finns?

Vet man att hyperhidros är orsaken till svettningarna är oftast botoxinjektion den bästa lösningen. Enligt Expressen hjälper behandlingen hela 9 av 10 personer att bli fria från symtom. En injektionsbehandling går till på så sätt att botolinumtoxin, ett ämne som finns i bland annat Botox och Xeomin, injiceras och blockerar nervimpulserna som går till svettkörtlarna. Effekten av blockeringen sitter kvar i ungefär ett halvår innan den bör upprepas för att hålla längre. Biverkningarna är inte vanligt förekommande. Skulle man trots behandlingen ha problem är det även möjligt att kombinera injektionerna med medicin, eller i värsta fall operera svettkörtlarna. Har man däremot inte hyperhidros men ändå problem med relativt stora svettmängder finns det många andra behandlingsmetoder man kan testa som ger goda resultat. Antiperspiranter och deodoranter med extra hög effekt som är ofta effektiva. Antiperspiranter innehåller utspätt aluminumklorhydrat eller aluminiumklorid som minskar svettutsöndringen. Deodoranter innehåller parfymer som döljer lukten och ämnen som minskar bakterietillväxten.