Rökningen minskar – beror det på e-cigg?

Antalet rökare i världen minskar, både i Sverige och internationellt. Man kan naturligtvis spekulera i vad det beror på, och troligen finns det flera orsaker.

Beror den minskade rökningen i världen på e-cigg? Det är troligen en delförklaring. Tobaksberoende är ett starkt beroende, men ju fler produkter det finns på marknaden som innehåller nikotin men som inte är cigaretter, desto fler sätt finns det att bli rökfri. E-cigaretter är dessutom tillåtna i hela EU, till skillnad mot exempelvis snus.

Rökningen minskar globalt

Under de senaste tio åren har rökningen globalt minskat med 2,5 procent, skriver Sydsvenskan. Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention för tobakskontroll, FCTC, som undertecknades 2005, anses ha bidragit. 180 länder har undertecknat konventionen, som bl.a. innebär att änderna ska höja skatten på tobak, förbjuda rökning i offentliga miljöer, sätta varningar på cigarettpaketen, förbjuda reklam för cigaretter och erbjuda stöd till de rökare som vill sluta.

Rökningen minskar i Sverige

E-cigg med smakvätskorÄven i Sverige har rökningen minskat, trots att vi länge legat lägre än länder som exempelvis Frankrike eller Kina. Tidigare var det vanligare i Sverige att kvinnor rökte än att män gjorde det, kanske för att det ansågs manligare att snusa. Nu ligger den på samma nivå för båda könen, vilket förklaras av att fler kvinnor har slutat röka. Detta står att läsa i Metro, men det står inte vad det beror på. Att fler kvinnor snusar idag än för 20 år sedan är säkert en delförklaring.

Rökningen i Sverige som helhet har minskat med fem procentenheter mellan 2007 och 2016, enligt Metro-artikeln. Det ser dock olika ut i olika delar av landet. Mest minskade rökningen i följande län:

  • Uppsala
  • Västmanland
  • Södermanland
  • Skåne

Uppsala är även, tillsammans med Västerbotten, det län som har den lägsta andelen rökare. Det län som har flest rökare är Gotland, där tolv procent röker dagligen.

Spädbarn och tobaksrök

Men ur ett folkhälsoperspektiv är det inte bara intressant hur många som röker, utan också vilka som röker. Hur ser det exempelvis ut inom gruppen spädbarnsföräldrar?

Mellan år 1999 och 2015 minskade andelen 8 månader gamla spädbarn som utsattes för tobaksrök i hemmet från 19 procent till 11 procent, alltså en minskning med åtta procentenheter. Det är dock framför allt mammorna som har slutat röka, och skillnaden kan vara stor mellan olika kommuner i ett och samma län.

I Stockholms län utsätts flest 8-månaders barn för rök i hemmet i kommunerna Södertälje, Botkyrka och Upplands-Bro. Andelen som utsätts för tobaksrök är lägst i Danderyds, Vallentuna och Lidingö kommun, skriver Mitt i.

Det finns dock hjälp att få. Katarina Östergren är hälsoutvecklare på landstinget i Södermanland och säger till E-kuriren att det är viktigt att inte skuldbelägga rökare, utan istället informera om riskerna och erbjuda stöd till den som vill sluta. Genom att fokusera på ungdomar har man lyckats minska rökningen i den gruppen. Nio rökare av tio har nämligen börjat röka innan de fyller 18, så genom att förhindra att ungdomar rökar förhindrar man att människor röker över huvud taget.