Har elektroniska cigaretter gjort att rökningen minskat?

E-cigg med smakvätskor